wic.getHovedforhandler():14, article:5540

100% förnybar energi för ditt företag


Detta kallas en ursprungsgaranti och med en sådan garanti är ditt företag säker på att pengarna går till producenterna som levererar förnybar energi. Idag köper GNP Energy ursprungsgarantier från nordisk vattenkraft. Med 100% förnybar energi på ditt elavtal garanterar GNP Energy att samma mängd el produceras från förnybara källor som den mängd ditt företag använder.

Ursprungsgarantier är viktiga eftersom de ger en signal från ditt företag om den föredragna produktionsmetoden för el. Detta bidrar till att säkerställa lönsamhet och utveckling av nya förnybara energikällor.

Certifikat

Alla kunder som väljer energi med ursprungsgaranti får ett intyg som dokumentation för att deras företag har valt ursprungsmärkt el.

Pris

Om du vill ha en ursprungsgaranti för den el du använder, så produceras det lika mycket från förnybara energikällor. Det finns ingen bindande period för att ha en ursprungsgaranti som ett tillägg till elavtalet. Priset är endast 2,00 öre/kWh.

Ta kontakt med er företagsrådgivare eller kontakta vårt företagscenter på telefon 010-1010700 eller per e-post: hej@gnp.energy för att höra mer!

Vill du få nyhetsbrev från GNP Energy?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan vi ge dig bra erbjudanden och tips för att hålla elkostnaderna nere.

GNP Energy Sverige AB, Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.
Läs vår behandling av personuppgifter och cookies och användarvillkor. © 2021 GNP Energy


Kundtjänst öppen 9-15
010 10 10 700

2021-07-30: På grund av ökade skatter i EU: s kvotsystem för koldioxid kommer justeringar att göras med pristak samtidigt som vi gör den årliga indexjusteringen. Hänvisning görs till avsnitt 14 i villkoren, och ändringen gäller från och med 01.09.2021.