Integritet & Cookies


1. Om GNP Energy

GNP Energy är en oberoende ström leverantör som är upptagen av att ge våra kunder låga och förutsägbara strömpriser. GNP Energy är ett privat sällskap med verksamheter i Norge, Danmark, Sverige och Finland.

Vi är upptagna av att säkra din integritet och följer gällande personuppgiftslag, också Eu:s personuppgiftslag (GDPR) i behandlingen av personupplysningar. I denna personuppgiftssamtycket beskriver vi hur vi hanterar dina persondata, du är välkommen att ta kontakt med oss om du undrar över något.

2. Strömavtal

När du ingår strömavtal med oss, behöver vi några personupplysningar för att inngå och administrera den avtalen. Du blir bett om att ge oss namn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse och mätpunktsid. Föremålet är att ivareta strömavtalen som inngås mellan dig som kund och oss som strömleverantör.

GNP Energy tar bara in personupplysningar  som vi menar är tillräckliga för att kunna ivarata strömavtalen, informationen vill inte bli använt till andra föremål. Personupplysningarna vi har registrerat  om dig er de som du uppgett när du ingår avtal med oss. Vi använder delar av dessa upplysningarna för att göra en kreditvärdering, som företas av en extern leverantör. Innehållet i kreditupplysningen blir inte lagrat hos GNP Energy.

Det rättsliga grundlaget för behandlingen av personupplysningar är din godkännelse av våra användarvillkor när du ingår strömavtal med oss. Vårt  intresse i att driva verksamheten vår och det som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade plikter.

3. Kommunikation och Marknadsföring

Vi vill kommunisera med dig på e-post angående det som är aktuellt för att ivarata kundförhållandet. Du vill också få tillgång till «Min Sida» portalen där du får uppdaterad information om ditt kundförhållande.

Kunder och intresserade vill kunna få nyhetsbrev från oss. Det är möjligt att reservera sig mot det genom att svara på på e-posten du mottar. Om  du samtycker till att mottaga vårt nyhetsbrev kan du när som helst kalla tillbaka detta samtycket.

Som en del av vår säljaktivitet, tar vi in säljlistor från aktörer på marknaden som förmedlar dem. Vi vill använda din kontaktinformation, namn och telefonnummer i marknadsföringssyfte. Dina personupplysningar som blir använda i det tillfället vill bli raderat om det inte är någon önskan att ettablera ett avtal med oss.

Om du beställer, avslutar eller ändrar en strömavtal med oss över telefon vill vi kunna göra upptag av samtalen som uppbevaras fram till avtalen är dokumenterad, eller en korrekt faktura är producerad.

På vår hemsida vill du kunna starta en chat och beställa ett avtal. Du kan också kontakta oss  via telefon, e-post, brev eller via sociala medier. När du kommuniserar med oss på en av dessa sätten, kan du bli bett om att att uppge personuppgifter om det behövs för at besvara din fråga.

Vid insändning av schema för at beställa avtal via vår hemsida kan din IP adress bli lagrad.

4. Informationskapslar

Som på de flesta andra hemsidor använder vi informationskapslar (cookies) för att hämta ut statistik om hur våra besökare använder hemsidan. Vi använder oss av statistikverktyget Google Analytics som skriver sådana informationskapslar . Våra nätannonser kan också skriva sådana informationskapslar till din nätläsare, bland annat för att mäta effekten av annonserna.

Vi behandlar emellertid bara dina peronsupplysningar i den utsträckning du har samtyckt till vår användning av informationskapslar, och vill stoppa behandlingen om du skulle ta tillbaka ditt samtycke om informationskapslar.

5. Dina Rättigheter

Du har rätt att be om innsyn, korrigering, begränsning och överföring av dina persondata till annan verksamhet, samt radering av personupplysningar som GNP Energy ivaratar. Du kan också klaga till tillsynsmyndigheterna i din jurisdiktion.

Du har rätt till att få insyn i hur GNP Energy behandlar dina personupplysningar vid att mottaga en kopia av persondatana som är knytet till dig och den infomationen vedrörande vår behandling av dina persondata.
Du har rätt till att få korrigert dina personupplysningar. På «Min Sida» kan du när du vill korrigera informationen du har gett oss eller du kan också ta kontakt med vår kundservice för att få gjort detta.
Du har rätt till att be om att behandlingen begränsas om du till exempel menar att behandlingen är olovlig.

Vi vill kunna överföra persondata i överensstämmelse med dina rättigheter till en annan verksamhet, dataportabillitet förutsatt att det är aktuellt och tekniskt möjligt.

Du kan be om radering av dina personupplysningar vi samlar in för att ivarata strömavtalen. Vi vill emellertid bara behålla nödvändig information för att ivarata våra lovpålagda uppgifter så som bokföring och redovisning, med sådana upplysningar vill bli raderat så snart dessa är uppfyllt.

6. Andra Parter

GNP Energy är behandlingsansvarig för de upplysningar vi samlar inför att ivarata strömavtalen. Vi delar bara de personupplysningar som våra samarbetspartner när det är nödvändigt för att utföra relevanta uppgifter för leverering av vårt strömavtal till dig. Vi har databehandlaravtal med aktuella parter, och de är pliktade att behandla personupplysningar som vi beskriver det i vår personuppgiftslag.

Vi använder offentligt tillgängliga register till kvalitetssäkring av upplysninagrna vi har hos oss, eller om vi har tredjeparter. Dessa registrena fungerar då som ett uppslagsvärk, och personupplysningar som då hämtas ut och kvalitetssäkras är bland annat namn, adress och telefonnummer.

Andra parter inkluderar nätägare för leverering av ström, räkenskapsleverantör, faktura- och innkrävningsleverantörer, inkassobyrå för eventuella inkassokrav, IT-leverantör, samt offentliga myndigheter när det eventuellt är påtvingat i hänhold till lovverk, rättsavgörelse eller värkställt beslut från myndigheterna

GNP Energy överför inte personupplysningar till ett tredjeland utanför EØS/EU.

7. Genomföring av ändringar i förklaringen

Om vi ser behov för att ändra i personuppgiftlagen, kan uppdateringarna framkomma utan varsel. Vid större ändringar vill vi informera om detta vid inloggning på «min Sida» eller sända information på på e-post. Personuppgiftlagen måste alltid tillsvara svensk lag.

8. Kontaktinformation

GNP Energy AS har sitt huvudkontor i Norge och har lokala kontaktpunkter för de olika länderna vi har verksamhet i. Du är välkomen till att kontakta huvudkontoret och kontorena i de olika länderna om du har frågor om GNP Energys behandling av personuppgifter

Du kan sända os en e-post på privacy@gnp.energy eller med vanlig post till 

GNP Energy AS

Att:Privacy
Raveien 422
3239 Sandefjord
Norway

Byt till GNP Energy det är enkelt och förutsägbart. Vi sköter övergången till oss från er nuvarande leverantör

GNP Energy har funnits sedan 2012. Vårt fokus är att bygga ett starkt företag med goda kundrelationer. Låga priser och den bästa kundservicen.

Vår ambition är att erbjuda den bästa kundservicen på marknaden.