wic.getHovedforhandler():14, article:5502

GNP Energy noterad på Euronext Growth

Sandefjord, 10e december 2020: Elhandelsföretaget GNP Energy AS, som säljer el till företag och hushåll i Norge, Sverige, Danmark och Finland, är nu noterad på Euronext Growth Oslo under tickern GNP. Noteringen är en del av företagets tillväxtstrategi på den nordiska kraftmarknaden.

  • Noteringen är en milstolpe för oss och gör det lättare att kunna finansiera både förvärv och organisk tillväxt på den nordiska marknaden som vi vill, säger Sigrun Eggen som är CEO för GNP Energy.

GNP Energy, med huvudkontor i Sandefjord, grundades som ett nordiskt elföretag 2012 med målet att vara en utmanare på elmarknaden. Med visionen ”Energy Made Easy” ska det vara enkelt, tryggt och förutsägbart att vara kund hos oss.

Tillväxten sedan uppstarten har varit god och ambitionen är att stärka detta ytterligare. Företaget investerar nu i digitala lösningar som ger kunden en bättre upplevelse och möjlighet till en bättre överblick över sin egen energiförbrukning.

Sigrun Eggen betonar att företaget är klimat- och miljöorienterat och erbjuder kunder avtal med ursprungsgarantier samt lösningar för energieffektiva åtgärder för att spara både klimat och pengar. Energi ska vara lätt för våra kunder, och vårt mål är att tillhandahålla en kundservice av hög kvalitet samt skapa ett varumärke som är erkänt för hög kundnöjdhet.

Innan noteringen sålde företagets grundare Glenn Nøstdahl och Martin Gustafsson företaget genom sina respektive företag GN Power Holding AS och Margus Holding AS. På ägarsidan har investeraren Arne Fredly gått in som den näst största aktieägaren genom företaget Apollo Asset Limited. Bolagets tre största ägare vid noteringen är Glenn Nøstdahl med 69 procent, Arne Fredly med 10 procent och Martin Gustafsson med 9,9 procent. Översikt över de största aktieägarna hittar du här: https://no.gnp.energy/aksjeeiere

De senaste åren har företaget genomfört åtgärder för att effektivisera och professionalisera verksamheten. Bland annat har bolaget en styrelse bestående av externa medlemmar med erfarenhet från börsnoterade företag. Nøstdahl har fortfarande en ledande roll i bolaget men har i linje med rekommendationerna för god bolagsstyrning inte styrelseuppdrag.

Koncernen har 32 anställda och omsatte 461 miljoner norska kronor 2019 och uppnådde ett resultat på 11 miljoner norska kronor. Den totala driftsintäkten under första halvåret var 177,6 miljoner norska kronor, vilket i stor utsträckning återspeglar det låga elpriset i år. Periodens rörelseresultat uppgick till 52,5 miljoner norska kronor, jämfört med första halvåret förra året på 6 miljoner norska kronor.

Norne Securities är företagets finansiella rådgivare kopplad till noteringen, medan SANDS Advokatfirma är företagets juridiska rådgivare.


Om ni har några frågor, vänligen kontakta:

Sigrun Eggen, CEO för GNP Energy
Tel: +47 909 11 633
E-post: sigrun@gnp.energy

Ole Kristian Haga, CFO för GNP Energy
Tel: +47 905 688 63
E-post: olekristian@gnp.energy

Vill du få nyhetsbrev från GNP Energy?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan vi ge dig bra erbjudanden och tips för att hålla elkostnaderna nere.

GNP Energy Sverige AB, Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.
Läs vår behandling av personuppgifter och cookies och användarvillkor. © 2021 GNP Energy


Kundtjänst öppen 9-15
010 10 10 700

2021-07-30: På grund av ökade skatter i EU: s kvotsystem för koldioxid kommer justeringar att göras med pristak samtidigt som vi gör den årliga indexjusteringen. Hänvisning görs till avsnitt 14 i villkoren, och ändringen gäller från och med 01.09.2021.