Miljö 

GNP Energy - Miljö

Ursprungsgaranti


Enligt lag har elanvändare rätt att få information om ursprunget på den el som användaren köper in och även den miljöpåverkan elproduktionen medför. Eftersom en energimix är under kontinuerlig förändring redovisas ursprunget för föregående kalenderår. Kunder hos GNP Energy Sverige som inte har gjort något aktivt miljöval tilldelas NordPools residualmix.

SE