wic.getHovedforhandler():14, article:5549

Vägen till tillväxt - Februari

I januari växte GNP Energy med fem nya anställda. Vi blev tre nya affärskonsulter i Norge och två nya affärskonsulter i Sverige. I framtiden kommer det att bli ytterligare anställningar av företagskonsulter för att ge ännu bättre service och bli ännu mer synlig för både befintliga och nya kunder. Både på huvudkontoret i Sandefjord och vårt svenska kontor i Hässleholm. Men också på vårt nya kontor i Oslo!

I april öppnar vi ett nytt filialkontor i Oslo. Detta är ett naturligt steg framåt i vår tillväxt på företagsmarknaden och för att kunna vara ännu närmare vår kundbas, både ny och befintlig. Då kommer vi att anställa sex nya affärskonsulter för kontoret i Oslo.

Våra nya affärskonsulter har nu arbetat i två månader. I februari har det varit fokus på att komma in i bra rutiner. Det är bra att se att våra nya affärsrådgivare har tagits emot väl på marknaden, trots situationen med Covid-19 och med många tillhörande åtgärder som har gjort det utmanande att etablera fysiska mötesplatser. Då är det bra att vi har digitala verktyg, vilket innebär att vi fortfarande kan genomföra både nätverksmöten, möten i affärsföreningar, webbseminarier och inte minst kundmöten.

Under första kvartalet hade vi en god tillströmning av nya företagskunder, en av orsakerna var utvecklingen av elpriset. Detta har gjort våra förvaltningsprodukter med pristak mycket attraktiva. Med ett förvaltningsavtal ser du till att elpriset inte överstiger pristaket under avtalstiden. Kunder som har bytt till GNP Energy har sparat mycket på detta under den period vi nu har varit i med mycket höga elpriser. Vi har nyligen lanserat vårt nya Energy Follow-up System för norska företagskunder. GNP Energy fokuserar på teknik och utveckling för att ge våra kunder goda tjänster.

Vill du prata med en av våra affärsrådgivare, för att se om vi kan hjälpa dig att sänka elkostnaderna för ditt företag?

Kontaktperson för företagskunder är Marcus Persson som kan nås på +46731 481101

Eller på E-post: marcus@gnp.energy

Vill du få nyhetsbrev från GNP Energy?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan vi ge dig bra erbjudanden och tips för att hålla elkostnaderna nere.

GNP Energy Sverige AB, Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.
Läs vår behandling av personuppgifter och cookies och användarvillkor. © 2021 GNP Energy


Kundtjänst öppen 9-15
010 10 10 700

2021-07-30: På grund av ökade skatter i EU: s kvotsystem för koldioxid kommer justeringar att göras med pristak samtidigt som vi gör den årliga indexjusteringen. Hänvisning görs till avsnitt 14 i villkoren, och ändringen gäller från och med 01.09.2021.