wic.getHovedforhandler():14, article:5564

Hur bestäms det aktuella dagspriset på el?

Elpriset bestäms dagligen på den nordiska elbörsen – Nord Pool. Genom att samla de nordiska länderna på en gemensam elbörs bidrar detta till att stärka leveranskapaciteten, minska kostnaderna i strömförsörjningen och det underlättar för mer förnybar elproduktion i Norden. Elpriset på den nordiska elmarknaden påverkas kontinuerligt av utbud och efterfrågan på el.


Andra faktorer som påverkar elpriset på kort och lång sikt:

  • Hydrologisk balans.
  • Vädret.
  • Säsongen
  • Internationella priser för kol och gas som används för strömproduktion i Europa.
  • CO2 priset i Europa.
  • Produktionskapaciteten för termisk ström i de nordiska länderna.
  • Klimatpolitik.
  • Klimatförändringar.
  • Statliga skatter.

På elbörsen är Sverige uppdelat i fyra olika prisområden. Ett område kan ha ett lägre elpris än de andra områdena om det produceras mer än det konsumeras. En annan viktig faktor är elnätets kapacitet och det arbete nätföretagen gör för att driva nätet. De ger tillräcklig överföringskapacitet, vilket är avgörande för att elmarknaden ska fungera.

Vill du få nyhetsbrev från GNP Energy?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan vi ge dig bra erbjudanden och tips för att hålla elkostnaderna nere.

GNP Energy Sverige AB, Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.
Läs vår behandling av personuppgifter och cookies och användarvillkor. © 2021 GNP Energy


Kundtjänst öppen 9-15
010 10 10 700

2021-07-30: På grund av ökade skatter i EU: s kvotsystem för koldioxid kommer justeringar att göras med pristak samtidigt som vi gör den årliga indexjusteringen. Hänvisning görs till avsnitt 14 i villkoren, och ändringen gäller från och med 01.09.2021.