Få svar på dina frågor här

Bli kund

Företag har ingen ångerrätt vid beställning. Om du är en privatperson har du tillgång till ett ångerschema på ...
Företag har ingen ångerrätt vid beställning. Om du är en privatperson får du tillgång till ett ångerschema när du beställer. Detta kan du skicka in till oss via post eller kontakta oss via telefon eller e-post.
Det är 14 dagars ångerrätt
Fick du ett svar??

Tack för din feedback, vi önskar er en trevlig dag!!

Hur tecknar jag ett elavtal?

Besök https://se.gnp.energy för beställningsformulär och fyll i obligatorisk information. När du har beställt får du ett mail med orderbekräftelse. Det går även bra att kontakta vår kundservice via e-post: hej@gnp.energy


Vad är nätägare?

Nätavgift betalar du för att vara ansluten till elnätet och få elen från produktionsplatsen och hem till dig. Nätavgiften är avsedd att täcka kostnaden för en stabil och säker strömförsörjning. Den täcker nätverksföretagets kostnader för att bygga, driva och upprätthålla linjer, kablar och transformatorer. En större del av nätavgiften består av offentliga skatter. I händelse av avbrott lång tid kan du kräva ersättning från nätverksägaren.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är en gemensam nordisk lösning för att främja produktion av miljövänlig elektricitet. Världen behöver mer kraft från förnybara energikällor som vatten, vind, sol och bioenergi. Förnybar kraft kan ersätta el som produceras från olja, gas och kol, vilket leder till klimatutsläpp. Alla kunder som använder el måste betala för elcertifikat, vilket kommer att öka initiativet för förnybar energi. Läs mer om elcertifikat hos NVE.


Kan jag få el till min adress?

Vi levererar el till kunder i hela Sverige.


Jag skall flytta? Vad gör jag med elen?

När du flyttar, kontakta din nätägare för att meddela vilken dag du flyttar ut. För att överföra avtalet till den nya bostaden behöver vi anläggningsID (16 siffror) till den nya adressen.

Var hittar man anläggningsID?

AnläggningsID är 16 siffror. Du kan hitta anläggningsID på faktura från din nätverksägare eller genom att kontakta dem direkt.


Hur säger jag upp mitt avtal?

Du skickar ett meddelande till hej@gnp.energy. Notera att vissa avtal har uppsägningstid. Kontakta oss för att se vad som gäller för ditt avtal.


Kan jag få el till min adress?

Vi levererar el till hela Sverige.


Var hittar jag mitt anläggningsID?

AnläggningsID är 18 siffror. Du hittar anläggningsID på din nätfaktura eller kontakta nätägaren.


Fel juridisk ägare?

Har du fått ett meddelande om att din beställning har blivit fel på grund av fel juridisk ägare, är följande i stort sett orsaken: Den information vi har fått i beställningen stämmer inte med den information som är registrerad hos din nätägare. Det kan vara fel registrerat personnummer/organisationsnummer antingen i vår beställning eller i nätägarens system eller så står anläggningen på en annan person eller företag. Är ni osäker på vem som anläggningen är registrerad på, så kontakta din nätägare.


Säger ni upp mitt nuvarande elavtal?

När vi får en beställning skickar vi startmeddelande till din nätägare. De skickar ett meddelande om uppsägning till din tidigare leverantör om att någon annan kommer att ta över leveransen till din adress.. Om du har uppsägningstid så inväntar vi uppstart.


Kan jag få el till min adress?

Vi levererar el till hela Sverige.


Vad gör jag om jag inte hittar min faktura?

Ring til oss: 010 10 10 700 eller skicka ett mail til oss: hej@gnp.energy. 


Vad ska du göra om du ska flytta / sälja?

Om du flyttar kan du ta med avtalet till din nya adress. Kontakta oss då lite i förväg och ange ny adress. Om du ska sälja kan en ny ägare överta ditt avtal. Då behöver vi ett skriftlig överlåtelse från den nya ägaren att de bekräftar att de övertar avtalet. Kontakta kundservice.


Får jag en samlad faktura för el och nätavgifter?

Tills vidare kommer du att få en faktura för nätverksavgifter från din nätverksägare och faktura för elförbrukning från oss. Så snart vi kan samfakturera kommer vi att erbjuda er det.

.


Vad är MinSida?

På http://minsida.gnp.energy/ kan du logga in och hitta all information som du behöver. Här kan du ändra fakturaadressen, växla mellan e-postfaktura eller pappersfaktura, hitta förbrukningsinformation och vilket avtal du har.


Konsumenträtt

För oss på GNP Energy är det viktigt att du som kund är nöjd. Därför vill vi att du kontaktar oss om det är så att du inte skulle vara nöjd med vår service eller produkter. Det är en del av vår ständiga förbättringsprocess att vara lyhörda för våra kunders synpunkter.

Så här gör du om du vill framföra synpunkter eller klagomål.

 

Kontakta vår kundservice

I första hand kontaktar du vår kundservice på tel. 010-10 10 700 eller hej@gnp.energy

Klagomålshantering och tvistlösning

Om ärendet inte är löst eller om du är missnöjd med utfallet kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och få ditt ärende prövat.

En tvist kan också prövas i allmän domstol där Tingsrätten är första instans.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Dit kan du vända dig för att få kostnadsfri rådgivning.

Energirådgivning

Du kan alltid ringa och prata med vår Kundservice för att få rådgivning kring din energianvändning. Du kan också vända dig till Energimyndigheten där du som konsument har möjlighet att få oberoende rådgivning och tips om energieffektiviseringsåtgärder.


Vill du få nyhetsbrev från GNP Energy?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan vi ge dig bra erbjudanden och tips för att hålla elkostnaderna nere.

GNP Energy Sverige AB, Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.
Läs vår behandling av personuppgifter och cookies och användarvillkor. © 2021 GNP Energy


Kundtjänst öppen 9-15
010 10 10 700

2021-07-30: På grund av ökade skatter i EU: s kvotsystem för koldioxid kommer justeringar att göras med pristak samtidigt som vi gör den årliga indexjusteringen. Hänvisning görs till avsnitt 14 i villkoren, och ändringen gäller från och med 01.09.2021.