Ursprungsgaranti


Enligt lag har elanvändare rätt att få information om ursprunget på den el som användaren köper in och även den miljöpåverkan elproduktionen medför. Eftersom en energimix är under kontinuerlig förändring redovisas ursprunget för föregående kalenderår. Kunder hos GNP Energy Sverige som inte har gjort något aktivt miljöval tilldelas NordPools residualmix.

Önskar du läsa mer om våra ursprungsgarantier för företag och privatpersoner? Läs mer här.
Byt till GNP Energy det är enkelt och förutsägbart. Vi sköter övergången till oss från er nuvarande leverantör

GNP Energy har funnits sedan 2012. Vårt fokus är att bygga ett starkt företag med goda kundrelationer. Låga priser och den bästa kundservicen.

Vår ambition är att erbjuda den bästa kundservicen på marknaden.

Byt till GNP Energy det är enkelt och förutsägbart. Vi sköter övergången till oss från er nuvarande leverantör