wic.getHovedforhandler():14, article:5527

Bli återförsäljare idag!

GNP Energy växer kraftigt och har starka tillväxtambitioner i hela Norden. Vi söker härmed efter återförsäljare för att hjälpa GNP Energy att vara representerad i alla län på både företagsmarknaden och privatmarknaden. Vi är en gedigen aktör på den nordiska marknaden med stora tillväxtambit-ioner i Norden. Vi söker alltså återförsäljare för både företagsmarknaden och den privata marknaden.

Vi söker återförsäljare över hela landet.

Kvalifikationer:

 • Ha en stark vilja att skapa resultat i sin egen verksamhet.
 • Motiveras av idén om att etablera ett team och en lokal säljmiljö.
 • Är strukturerad och kan arbeta både från det egna kontoret och på fält.
 • Resultat- och lösningsorienterad.
 • Några års erfarenhet av försäljning mot privat- och/eller företagsmarknaden.
 • Bra på att motivera dig själv och andra.
 • Skicklig på att sälja mot företagsmarknaden, liksom den privata marknaden.
 • Du håller en hög aktivitetsnivå och förmåga att samordna alla tillgängliga resurser.
 • Du är också mycket skicklig på att kommunicera både skriftligt och verbalt.
 • God relation och samarbetsförmåga.

Vi erbjuder:

 • Återförsäljaravtal med en av branschens bästa provisioner, samt portföljbonus.
 • Gedigen träning.
 • Uppföljning av företaget.
 • Ta del av ett lönsamt koncept.
 • Bra produkter och säljverktyg.
 • Att arbeta i ett starkt vinnande lag.
 • En bra, social och aktiv arbetsmiljö.
 • Gemensamma evenemang och resor.
 • Internt stöd / backoffice

Om oss:

GNP Energy är en oberoende elleverantör som har vuxit till att bli Nordens 4:e största elhandelsbo-lag. Företaget etablerades 2010 och baseras på försäljning av elavtal till företag och privatmark-naden. Vi levererar el i hela Norden och är en stark utmanare på marknaden. GNP Energy har ingen egen kraftproduktion, och därför har vi inget intresse av höga elpriser. Vår ambition är istället för-utsägbarhet och lägsta möjliga elkostnader över tid för våra kunder. I Sandefjord, Norge finns idag 32 anställda i GNP Energy. Många med lång erfarenhet inom kraftindustrin, allt från att handla med el på Nord Pool och hantera kraft, till konsultverksamhet och support. Vi fokuserar på effektiv drift och låga kostnader. Vi är ett kompetensföretag, som fokuserar på att våra medarbetare utvecklas både professionellt och socialt. Detta skapar välbefinnande, tillväxt och en god arbetsmiljö.

Kontaktperson för återförsäljare är Marcus Persson som kan nås på +46731 481101

Eller på E-post: marcus@gnp.energy

Vill du få nyhetsbrev från GNP Energy?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan vi ge dig bra erbjudanden och tips för att hålla elkostnaderna nere.

GNP Energy Sverige AB, Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.
Läs vår behandling av personuppgifter och cookies och användarvillkor. © 2021 GNP Energy


Kundtjänst öppen 9-15
010 10 10 700

2021-07-30: På grund av ökade skatter i EU: s kvotsystem för koldioxid kommer justeringar att göras med pristak samtidigt som vi gör den årliga indexjusteringen. Hänvisning görs till avsnitt 14 i villkoren, och ändringen gäller från och med 01.09.2021.