wic.getHovedforhandler():14, article:5578

Varför investerar GNP Energy på företagsmarknaden?

GNP Energy har vuxit mycket sedan starten, men nu när vi har blivit ett börsnoterat företag vill vi visa våra aktieägare och marknaden att vi vill växa. För att växa på den nordiska elmarknaden kommer vi därför att fokusera på att öka antalet kunder vi har på företagsmarknaden.

Vad betyder detta för våra befintliga företagskunder?

För våra befintliga företagskunder innebär det att vi kommer att ha ett ökat fokus på teknisk utveckling och innovation på företagsmarknaden i framtiden. I mars lanserade vi vårt nya energiuppföljningssystem för företagsmarknaden i Norge med planer på att implementera det i Sverige, Danmark och Finland.

Ökad geografisk närvaro

På grund av vår önskan att växa på företagsmarknaden i Norge har vi nu öppnat ett filialkontor i Oslo. Det har också varit stort intresse på marknaden för oss att växa och öka vår närvaro nationellt. Vid det tillfället har vi också anställt flera företagskonsulter för att kunna betjäna både befintliga och potentiella kunder. Vi hoppas att detta kommer att leda till ökad kundnöjdhet på företagsmarknaden med ökad närvaro.

Vill du få nyhetsbrev från GNP Energy?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så kan vi ge dig bra erbjudanden och tips för att hålla elkostnaderna nere.

GNP Energy Sverige AB, Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm.
Läs vår behandling av personuppgifter och cookies och användarvillkor. © 2021 GNP Energy


Kundtjänst öppen 9-15
010 10 10 700

2021-07-30: På grund av ökade skatter i EU: s kvotsystem för koldioxid kommer justeringar att göras med pristak samtidigt som vi gör den årliga indexjusteringen. Hänvisning görs till avsnitt 14 i villkoren, och ändringen gäller från och med 01.09.2021.